novice naslovna

Novice

 

COVID-19 brzi IgM/IgG (imunohromatografski) test (IVD deklarisan, CE sertifikovan, ISO13485 za proizvođača UN Science, Kina, ćerka firma firme ELAB Science, Kina) invitro dijagnostičko sredstvo za uzorke humane plazme, seruma ili pune krvi. Test je registrovan i u Velikoj Britaniji kao medicinsko sredstvo, prodat i korišćen u Kini, Nemačkoj, Belgiji, Turskoj, dok je u Republici Srbiji registrovan u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

Može detektovati infekciju 3-7 dana od njenog početka.

Funkcioniše po principu detekcije IgM/IgG antitela. Dovoljna je jedna kap pune krvi iz prsta koja se nanosi na test kasetu i rezultat se očitava za 10 minuta.

Ne čitati nakon isteka 15 minuta od nanošenja. U uputstvu za korišćenje COVID-19 brzog IgM/IgG testa se nalazi ključ tj. smernica za tumačenje rezultata u odnosu na dobijenu kombinaciju obojenosti 3 linije na kaseti:

C kontolna linija- koja mora biti obojena nakon nanošenja uzorka i pufera da bi se test smatrao ispravnim

IgM linija- čija obojenost ukazuje na primarnu infekciju COVID-19

IgG linija- čija obojenost ukazuje na sekundarnu infekciju COVID-19

 

Konzistentnost rezultata pune krvi je 96,85% u poređenju sa serumom i plazmom.

Pakovanje testa: 40 testova u kitu

Čuvanje testa: na sobnoj temperaturi ili u frižideru (2-30°C)

 

NAPOMENA: Pozitivne slučajeve utvrđene ovim testom bi trebalo tumačiti u sklopu kliničke slike pacijenta i potvrditi dodatnim pouzdanijim metodama kao što je Real Time PCR test. Poseban oprez pri tumačenju rezultata pacijenata pod imunosupresivnom terapijom

 

PRODAJA TESTOVA JE NAMENJENA ISKLJUČIVO LABORATORIJAMA KOJE IMAJU REŠENJE ZA TESTIRANJE NA COVID-19