novice naslovna

Novice

petak, 08 novembar 2013 00:00

Novi aparati za klasičnu hemijsku analitiku - Hydrotec 8000 i novi Soxtec

Vodeći proizvođač u svetu klasične analitičke hemije (FOSS) u februaru 2013. godine predstavio je novu seriju inovativnih uređaja za određivanje proteina HYDROTEC 8000 i aparata za određivanje masti Soxtec. 

Hidrocap je novi, patentirani filter sistem koji je stabilan u kiselinama i organskim rastvaračima čak i na visokim temperaturama. Filter materijali zadržavaju masne sastojke tokom hidrolize i oslobađaju ukupne masti kvantitativno tokom automatske ekstrakcije.