novice naslovna

Novice

Labena d.o.o. Beograd je 22.01.2014. godine organizovala stručni seminar o XFR Olympus tehnologiji za brzu analizu materijala. Seminaru je prisustvovalo preko 40 učesnika iz različitih oblasti, kao što su rudarstvo, geologija, proizvodnja legura, zaštita životne sredine. Pored stručnog teorijskog predavanja, posetioci su imali priliku i da na licu mesta analiziraju svoje uzorke sa Olympus XRF aparatom, i postavljaju pitanja lično gospodinu Pedru Machaquieru, čija funkcija je Sales manager Europe-Delta&GX. Svi učesnici su na kraju dobili sertifikate o prisustvovanju na stručnom seminaru.