novice naslovna

Novice

SelectMDx je neinvazivni test biomarkera urina za muškarce sa povišenim nivoom PSA i deli ih na one kojima je potrebna biopsija zbog sumnje na rak prostate i na one kojima NE TREBA dalje lečenje osim uobičajene rutinske kontrole.

Jednom kada se utvrdi visok nivo PSA i vaš lekar specijalista predloži biopsiju, slobodno ga pitajte o SelectMDx testu i da li ste pogodan kandidat za njega.

Standardni postupak dijagnostikovanja raka prostate je biopsija. Sama dijagnostika može biti vrlo stresna za pacijenta, jer je biopsija invazivan i neugodan proces sa potencijalnim komplikacijama. Prva biopsija često ne otkriva tumor (v 30% 1,2,3), iako su prisutne tumorske ćelije.

Pomoću jednostavnog SelectMDx testa urina, vaš urolog može brzo i pouzdano utvrditi rizik visokog stepena raka prostate i da li će pacijent imati koristi od biopsije prostate.

Test SelectMDx pomaže da se indentifikuju pacijenti sa visokim rizikom za agresivni rak prostate kojima je potrebno lečenje i da se eliminišu muškarci sa veoma malim rizikom. Pacijenti visokog rizika imali bi koristi od biopsije i ranog otkrivanja, dok bi pacijenti sa niskim rizikom mogli da odbace nepotrebnu dalju dijagnostiku i nastave rutinsko praćenje.

50% muškaraca koji su radili SelectMDx test nije moralo da izvrši neprijatnu biopsiju.4
Možda ste među njima.

SelectMDx test je siguran, efikasan i pouzdan.

Vaš specijalista urolog sa velikom sigurnošću ocenjuje da li vam je potrebna biopsija i dodatna dijagnostika na osnovu pregleda i obavljenog SelectMDx testa. SelectMDx daje negativan rezultat sa visokom preciznošću od 98%.

SelectMDx test je deo smernica Evropskog udruženja urologa (EAU) za lečenje raka prostate.

1) Crawford et al.; J Pros Canc. 2017 2) Trock et al.; BJU Int. 2012 3) Serefoglu et al.; CUAJ 2013 4) Based on data published in the article Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.

Published in Vesti

SelectMDx je neinvazivni test biomarkera urina za muškarce sa povišenim nivoom PSA i deli ih na one kojima je potrebna biopsija zbog sumnje na rak prostate i na one kojima NE TREBA dalje lečenje osim uobičajene rutinske kontrole.

Jednom kada se utvrdi visok nivo PSA i vaš lekar specijalista predloži biopsiju, slobodno ga pitajte o SelectMDx testu i da li ste pogodan kandidat za njega.

Standardni postupak dijagnostikovanja raka prostate je biopsija. Sama dijagnostika može biti vrlo stresna za pacijenta, jer je biopsija invazivan i neugodan proces sa potencijalnim komplikacijama. Prva biopsija često ne otkriva tumor (v 30% 1,2,3), iako su prisutne tumorske ćelije.

Pomoću jednostavnog SelectMDx testa urina, vaš urolog može brzo i pouzdano utvrditi rizik visokog stepena raka prostate i da li će pacijent imati koristi od biopsije prostate.

Test SelectMDx pomaže da se indentifikuju pacijenti sa visokim rizikom za agresivni rak prostate kojima je potrebno lečenje i da se eliminišu muškarci sa veoma malim rizikom. Pacijenti visokog rizika imali bi koristi od biopsije i ranog otkrivanja, dok bi pacijenti sa niskim rizikom mogli da odbace nepotrebnu dalju dijagnostiku i nastave rutinsko praćenje.

50% muškaraca koji su radili SelectMDx test nije moralo da izvrši neprijatnu biopsiju.4
Možda ste među njima.

SelectMDx test je siguran, efikasan i pouzdan.

Vaš specijalista urolog sa velikom sigurnošću ocenjuje da li vam je potrebna biopsija i dodatna dijagnostika na osnovu pregleda i obavljenog SelectMDx testa. SelectMDx daje negativan rezultat sa visokom preciznošću od 98%.

SelectMDx test je deo smernica Evropskog udruženja urologa (EAU) za lečenje raka prostate.

1) Crawford et al.; J Pros Canc. 2017 2) Trock et al.; BJU Int. 2012 3) Serefoglu et al.; CUAJ 2013 4) Based on data published in the article Van Neste et al. Detection of High-grade Prostate Cancer using a urinary molecular biomarker-based risk score. European Urology 2016.

Published in SelectMDx test