partnerji naslovna

Poslovni partneri

Poslovni partneri su kompanije, ustanove i pojedinci sa kojima sarađujemo na projektima, bilo od strane naših kupaca u regiji, kongresa, seminara ili projekata koje smo stekli iz europskih fondova. 

Radi se o subjektima sa kojima se dopunjavamo i međusobno sarađujemo na  različitim područjima našeg delovanja. Svi poslovni partneri su za Labenu od ključnog značaja za postizanje veće uspeha i kvaliteta naših usluga