produkti naslovna

Proizvodi

Za određivanje ukupne masti potrebno je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SokcapTM 2.047 jedinica. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap filteru, koji su u postupku zaštite patenata i njegova sposobnost da tokom hidrolize zadrži masti, dok se tokom procesa ekstrakcije oslobađaju. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru, koji sprečava pogrešne rezultate