segmenti naslovna

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama

FiberCapTM 2021/2023 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka sa niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobijeni korišćenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.