segmenti naslovna

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama

Fibertec E ™ omogućava brz i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakana u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.