segmenti naslovna

Obaveštenje
  • The was a problem converting the source image.
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/312

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina.

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda.

Analizator Kjeltec™ 8400 i 8420 ili 8460 sempleri su rešenja poslednje generacije automatizacije Kjeldahl analize u laboratoriji i nezavisni su od protoka uzorka.  Princip dobre laboratorijske prakse (GLP) je podržan od registracije uzorka i testa performansi do kompletne dokumentacije o svim događajima u toku analize do vage, štampača ili konekcije sa LIMS sistemom. Tačne i kvalitetne pumpe, kao i veoma precizna bireta, daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Automatski se kontroliše hlađenje sistema vodom i temperaturni senzor zaustavlja jedinicu ukoliko je destilat suviše vruć. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, kontroliše nivo reagensa, ima senzor za nivo vode i poseduje senzore za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Na taj način je obezbeđena sigurnost rada korisnika opreme. Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razblaženjem uzoraka pre destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje sa vrućim reagensima nakon destilacije. Sempler sistemi uzimaju kolbu direktno iz uređaja za digestiju (razaranje) i na taj način limitiraju rad korisnika opreme i sprečavaju greške kod prenosa. 

Karakteristike i prednosti: 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razblaživanje uzoraka, destilaciju, titraciju, preračun i izveštaj

• Opciono autosempler sa 20 ili 60 mesta koji obezbeđuje potpuno samostalan rad bez operatera

• Zvanična i tačna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Ugrađen sigurnosni sistemi za zaštitu korisnika

• Patentirana SAFe funkcija za bezbednu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Temperaturna kontrola destilata radi doobijanja tačnih rezultata

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vek trajanja instrumenta

• Promenjiva bireta za laku izmenju titranta

• Eternet konekcija eliminiše probleme u komunikaciji sa vagom i printerom

• Kompletna kontrola preko računara svih izveštaja omogućena preko opcionog programa za skladištenje podataka