segmenti naslovna

Dobri rezultati analiza počinju od pripreme uzoraka. Greške koje potiču od analitičkih instrumenata su male u odnosu na greške koje potiču od pripreme uzoraka. Loše pripremljeni uzorci, automatski dovode do velikih analitičkih grešaka. Laboratorijski mlinovi su toliko važni, da ga FOSS Tecator smatra kao jedna od karika u lancu analize. Zato su razvijeni različiti tipovi mlinova kako bi se postigli najbolji analitički rezultati. Oni su pogodni za korišćenje kako za pripremu uzoraka za tradicionalnu mokru hemiju, tako i za NIR / NIT analize, kako bi se postigla velika ponovljivost i reproduktabilnost analiza. 

Cemotec™ mlin je specijalno dizajniran za mlevenje uzoraka žitarica i semenih uzoraka bez gubitka vlage. Ovo je ustvari, odličan mlin za pripremu svih vrsta uzoraka gde su zahtevi u vezi finoće i uniformnosti veličine čestica umereni. Cemotec™ radi po oprobanom i proverenom sistemu mlevenja uzoraka između dva diska, gde je jedan stacionaran, a drugi se okreće. Kad uzorak padne na stacionaran disk, biva slomljen drugim rotacionim između diskova. Rastojanje između diskova se lako podešava preko označenog šrafa za kontrolu finoće mlevenog uzorka. Cemotec™ radi tiho i efikasno i na relativno malim brzinama. Količina mlevenja je oko 3 grama po sekundi. Mala brzina uslovljava nizak nivo buke, a prašina se efikasno skuplja između izlaza i posude za skupljanje uzorka.

Karakteristike: 

Pouzdan za rad po klasičnim principima 

Podesiva veličina čestica

Nizak nivo buke

 

Prednosti: 

Nema gubitka vlage

Zvanično odobren od strane Švedskog nacionalnog odbora poljoprivrede za pripremu uzoraka pre analiza merenja vlage

Nema potrebe za većim održavanjem