segmenti naslovna

Dobri rezultati analiza počinju od pripreme uzoraka. Greške koje potiču od analitičkih instrumenata su male u odnosu na greške koje potiču od pripreme uzoraka. Loše pripremljeni uzorci, automatski dovode do velikih analitičkih grešaka. Laboratorijski mlinovi su toliko važni, da ga FOSS Tecator smatra kao jedna od karika u lancu analize. Zato su razvijeni različiti tipovi mlinova kako bi se postigli najbolji analitički rezultati. Oni su pogodni za korišćenje kako za pripremu uzoraka za tradicionalnu mokru hemiju, tako i za NIR / NIT analize, kako bi se postigla velika ponovljivost i reproduktabilnost analiza.

Cyclotec™ mlin je namenjen za brzo uniformno mlevenje raznih tiova hrane, žitarica, lišća, itd. Kao i za mlevenje hemikalija, farmaceutskih i sličnih proizvoda. Učinak mlevenja uzorka je potpun. Zbog svog jedinstvenog dizajna, Cyclotec™ melje uzorke velikom brzinom, tako što uzorak pada unutar brusnih površina a nakon toga uzorak prolazi kroz fina sita. Velika količina vazduha, obezbeđuje samočišćenje i minimalan porast temperature pri radu. Ceo uzorak može biti samleven sa minimalnom količinom kontaminacije. Termalna degradacije je minimalizovana kako bi se dobili precizniji rezultati analize. Cyclotec™ nudi brzu i odličnu pripremu uzoraka za razne analitičke tehnike, npr. Kjeldahl, IC Refrakcije, direktne destilacije, za analizu sirove celuloze i ekstrakcije. 

Karakteristike: 

Velika brzina mlevenja, 4 grama po sekundi 

Podesiva veličina čestica

Nizak nivo buke (75 dBA)

Prednosti: 

Nema termičke degradacije uzorka

Čestice uniformne veličine

Lako rukovanje uzorcima

Visoki stepen bezbednosti rukovanja

Nije potrebno neko veće održavanje

Preporučen od strane Kanadske komisije za žitarice za NIR analize

Odobren od strane AOAC pri NIR analizama (4.2.1016. Ed.)