segmenti naslovna

Brza priprema masnih, vlažnih i celuloznih uzoraka

Knifetec™ mlin je namenjen za pripremu za analizu punomasnih uzoraka, uzoraka visoke vlažnosti i vlaknastih uzoraka. Uljarice, pripremljena hrana, proizvodi od mesa, voće, povrće, žitarice, semenke i uzorci hrane su primeri pogodni za rad na ovom mlinu. Rotor visoke brzine i tajmer omogućuju reproduktivnu pripremu uzorka vremenom. Uobičajno vreme pripreme uzorka je od 2 do 10 sekundi. Sigurnosni prekidač koji se nalazi na poklopcu sprečava slučajan rad mlina kada poklopac nije na mestu, kad je sklonjen sa mlina. Knifetec™ poseduje opciju hlađenja komore, čime postoji mogućnost povezivanja mlina na hladnu vodu ili na drugi laboratorijski uređaj za hladjenje. Uzorci koji poseduju visok nivo masti imaju tendenciju da se lepe po zidovima komore, što hlađenje sprečava i na taj način je sprečena homogenizacija. Celulozni uzorci mogu generisati toplotu prilikom mlevenja. Koristeći opciju hlađenja prevazilaze se oba problema, obezbeđuje zadovoljavajući pripremljeni uzorak. Poklopac koji se u potpunosti skida i nož (rotor) koji se takođe skida omogućava lako čišćenje između uzoraka. Ovo štedi značajnu količinu vremena u odnosu na druge tehnike. Integrisani sistem naginjanja pojednostavljuje pražnjenje i čišćenje. Dizajn 1095 obezbeđuje brzu, reproduktivnu i bezbednu pripremu.

Karakteristike: 

20 000 rotacija sečiva za brzo mlevenje

Kontrola vremena

Veličina uzorka do 100 ml početne zapremine

Hlađenje vodom

Sigurnosni prekidač koji zaustavlja rotor u manje od 1 sekunde

 

Prednosti: 

Integrisan sistem naginjanja, poklopac i nož (rotor) se može skinuti radi lakšeg čišćenja

Opcija hlađenja posude smanjuje prijanjanje uzorka po zidu posude gde se vrši mlevenje

Ne stvara toplotu, što ga čini pogodnim za uzorke kojima se određuje vlaga