segmenti naslovna

Analize u bliskoj IC oblasti napreduju. Sa FOSS NIRS™ DS2500 analizatorom napravljen je korak napred ka vrhunskim performansama. Kombinuje visoku tačnost u širokom opsegu od 400 do 2500 nm sa punom kompatibilnošću sa postojećim rešenjima FOSS-a. Dizajniran je za upotrebu u laboratoriji, u mlinovima,  NIRS™ DS2500 je idealan za:

• Rutinske kontrole ulaznih sirovina i njihov optimalan unos

• Rutinske kontrole proizvodnje za poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti

• Praćenje različitih kontrolnih parametara u finalnom proizvodu

NIRS™ DS2500 koristi veoma preciznu NIR tehnologiju koja daje najbolje rezultate u celom opsegu talasnih dužina od 400 do 2500 nm. Bez obzira na to da li se meri vlaga, masti i proteini ili znatno zahtevniji parametri poput amino kiselina, pepla, celuloze, zahvaljujući NIRS™ DS2500 dobijamo precizne rezultate u okviru jednog minuta. Sa instrumentom koji je ovih osobina dobijate najviši nivo kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnje.

NIRS™ DS2500 je prekalibrisan sa globalnim kalibracijama sa najčešćim tipovima hrane i hrane za životinje i 100% je kompatibilan sa rešenjima FOSS NIRSystem II i FOSS XDS instrumentima. Njegova kompatibilnost se ogleda u tome što je moguće direktan prenos podataka sa NIRSystem II i FOSS XDS bez gubitka performansi. 

Kad je uređaj fabrički standardizovan kao što je to NIRS™ DS2500 , veoma je lak za upotrebu. U završnoj fazi proizvodnje se temeljno kontrolišu intenzitet svetlosti, širina linije i preciznost određivanja talasne dužine kako bi se osigurala potpuna tačnost merenja instrumenta. Osim te kontrole, kad se instrument počne da koristi u svakodnevnoj upotrebi, ugrađeni merni standardi pomažu u kontrolisanju instrumenta da ne dođe do odstupanja tokom vremena. Ovim se obezbeđuje isti odziv između različitih instrumenata i na taj način je lako dodati novi instrument i pustiti ga u rad. Više instrumenata lako mogu da koriste iste kalibracije bez ikakvih modifikacija. 

NIRS™ DS2500 zadržava visoke performanse čak i pri najtežim uslovima proizvodnje. Robustan, lak za korišćenje, poseduje IP 65 sertifikat, izdržava sve uslove vlage, prašine i temperaturnih oscilacija. Ovaj visok stepen čvrstine čini NIRS™ DS2500, pogodan za at-line upotrebu u bilo kom proizvodnom pogonu