segmenti naslovna

Infratec ™ Sofia služi za automatsku, brzu i preciznu analizu celih zrna žitarica.

Infratec ™ Sofia је robustan analizator koji je lak za upotrebu i daje tačne rezultate merenja zrna žitarica. Podatci dobijeni na ovaj način omogućavaju poljoprivrednicima da donesu odlku kada je najbolje vreme da se izvrši berba i kasnije prodaja žitarica. Merenja su veoma jednostavna, tačna i dobijeni rezultati su pouzdani. Rezultati merenja se dobijaju u manje od 3 minute. Prenosni analizator može da radi pri naponu od 240VAC ili na12VDC. Napravljen je za rad toplom, u veoma prašnjavim uslovima kakvi su uslovi prilikom berbe. Nije potrebno mlevenje uzoraka niti bilo kakva priprema istih. Kalibracije za pšenicu i ječan se dobijaju u kompletu sa instrumentom a kalibracije za druge žitarice su na raspolaganju opciono. Kalibracije za druge žitarice se stalno razvijaju. Infratec ™ Sofia је u potpunosti usklađena i kalibrisana u skladu sa Infratec ™ 1241 analizatorom žitarica. Zvaničan je sistem koji koriste otkupljivači i trgovci žitaricama pri plaćanju u Australiji i širom sveta.

Karakteristike i prednosti

• Tačno i pouzdano analizira zna žitarica

• Rezultati usklađeni sa Infratec ™ 1241 analizatorom žitarica za otkupljivače i trgovce žitaricama

• Kompaktan, prenosni uređaj, spreman za upotrebu na terenu

• Brzo i lako dobijanje rezultata u manje od 3 minuta

• Analiza celih zrna –mlevenja zrna nije potrebno

• Poseduje kalibracije za proteine i vlagu za pšenicu i ječam

• kalibracija za druge žitarice je na raspolaganju, opciono