segmenti naslovna

Raman Analizatori

Raman Analizatori (0)

 

 

Progeny™ ResQ™http://www.rigakuraman.com/products/progeny-resq/ je nova generacija ručnih uređaja za brzu detekciju hemijskog sastava. Koristeći Raman tehnologiju ,
Progeny™ ResQ™ obezbeđuje brzu primenu u vanrednim situacijama na terenu pri čemu obezbeđuje:

 

Fleksibilnost za analizu smeše
Praktičan je za upotrebu
Nedestruktivan je bez pripreme uzorka
Kontinuiranu upotreba sa dugim trajanjem baterije
Idealan je za upotrebu na terenu kod službi koje zovu 24 sata na dan, 365 dana u godini.

 

Suočeni sa sve sofisticiranijim opasnostima od hemijskih pretnji i od globalne trgovine oružjem i narkoticima, Progeny™ ResQ™ omogućava korisnicima da otkriju identifikuju i odgovore na ove pretnje sa mogućnošću provere na dodir dugmeta.

 

Detektuje eksplozive brzo i precizno

 

Registruje sumnjive materijale koji predstavljaju toksičniu opasnost za javnu bezbednost

 

Pomaže pri utvrđivanju odgovornosti prilikom sudara I drugih nesreća identifikujući lak I boju vozila koja su učestvovala u nesreći.

 

**Laserska rezonanciona Raman spektroskopija ( RP ) stvara laserski frekvenciju koja je potrebna za analizu molekula pomoću spektroskopske analize rezultujućeg rezonantnog talasa. Ramanova spektroskopija je spektroskopska tehnika koja se koristi za izučavanje vibracionih, rotacionih, i drugih nisko frekventnih modova sistema. Metod je dobio ime po C. V. Ramanu. Lasersko svjetlo interaguje sa molekulskim vibracijama, fotonom i drugim pobuđivanjima sistema, [to ya posledicu ima pomeranje energijskog nivoa laserskih fotona naviše ili naniže. Energijsko pomeranje daje informaciju o vibracionim modovima sistema.