produkti naslovna

Proizvodi

Elektroda Thermo Scientific Orion 8135BN ROSS je pH elektroda koja obezbeđuje stabilne tačne rezultate do 0,01 pH u manje od 30 sekundi. Rezultati su tri do pet puta precizniji od konvencionalnih elektroda .