produkti naslovna

Proizvodi

Analize u bliskoj IC oblasti napreduju. Sa FOSS NIRS™ DS2500 analizatorom napravljen je korak napred ka vrhunskim performansama. Kombinuje visoku tačnost u širokom opsegu od 400 do 2500 nm sa punom kompatibilnošću sa postojećim rešenjima FOSS-a. Dizajniran je za upotrebu u laboratoriji, u mlinovima,  NIRS™ DS2500 je idealan za:

• Rutinske kontrole ulaznih sirovina i njihov optimalan unos

• Rutinske kontrole proizvodnje za poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti

• Praćenje različitih kontrolnih parametara u finalnom proizvodu

Neprevaziđene optičke performanse 

NIRS™ DS2500 koristi veoma preciznu NIR tehnologiju koja daje najbolje rezultate u celom opsegu talasnih dužina od 400 do 2500 nm. Bez obzira na to da li se meri vlaga, masti i proteini ili znatno zahtevniji parametri poput amino kiselina, pepla, celuloze, zahvaljujući NIRS™ DS2500 dobijamo precizne rezultate u okviru jednog minuta. Sa instrumentom koji je ovih osobina dobijate najviši nivo kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnje.

Napravljen da odgovori na zadatak

NIRS™ DS2500 zadržava visoke performanse čak i pri najtežim uslovima proizvodnje. Robustan, lak za korišćenje, poseduje IP 65 sertifikat, izdržava sve uslove vlage, prašine i temperaturnih oscilacija. Ovaj visok stepen čvrstine čini NIRS™ DS2500, pogodan za at-line upotrebu u bilo kom proizvodnom pogonu.