produkti naslovna

Proizvodi

NEX QC+

Za zahtevnije aplikacije, ili u situacijama kada je vreme analize ili protok uzorka kritičan, Rigaku nudi novi NEX QC + spektrometar. Koristeći sledeće generacije silikon Detektor tehnologije, poboljšani

NEX QC + pruža značajan napredak u elementarnoj rezoluciji pika i statistici, što rezultuje u superiornim kalibracijama i preciznosti za najizazovnija merenja.

Funkcije:

-Analiza 11Na do 92U ne-destruktivno

-Čvrste materije, tečnosti, prah i legure, tanki filmovi

-50kV rendgen cevi za široko elementarno pokrivanje

-SDD detektor za superiornu rezoluciju i osetljivosti

-Moderna Smartphone stil "icon driven" korisnički interfejs

-Višestruke automatizovane cevi-filteri za povećanu osetljivost

-Ugrađeni termalni štampač

-Niska cena - performanse sa jedinstvenim odnosom cena-kvalitet        

-Opcioni osnovni parametri