produkti naslovna

Proizvodi

Rigaku NEX CG pruža brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje glavnih i sporednih atomskih elemenata iz raznih tipova uzoraka - sa minimalnim standardima.

Za razliku od konvencionalnih EDXRF analizatora, NEX CG je projektovan sa jedinstvenim blisko-spojenim Cartesian geometrijskim (CG) optički kernelima koji dramatično povećavaju signal- šum. Korišćenjem sekundarne ciljne eksitacije, umesto direktne ekscitacije, osetljivost je dodatno poboljšana. Dobijeno dramatično smanjenje u pozadinskoj buci, i istovremeni porast pikova elemenata, rezultuje da je spektrometar sposoban za rutinske analize i kod teških tipova uzoraka.

Karakteristike:

-Analiza 11Na do 92U ne-destruktivno

-Čvrste, tečne materije, praškovi i tanki filmovi

-Polarizovana ekscitacija za niže granice detekcije

-PPB granice detekcije za vodene uzorke koristi UltraCarry

-Pojednostavljeni korisnički interfejs sa EZ analize