produkti naslovna

Proizvodi

Kontrola Kvaliteta Mesa i Mesnih prerađevina

Kontrola Kvaliteta Mesa i Mesnih prerađevina (0)

MeatScan i FoodScan

Analiticka rešenja za kontrolu kvaliteta odkoštenog mesa 

Sa tacnoscu postignutom 100% skeniranjem mesa, MeatMaster™ je postao standard za analiziranje
masti kompletnih šarži mesa u samoj liniji. U isto vreme se vrši detekcija stranih objekata.
Analizatori na liniji kao što su MeatScan i FoodScan predstavljaju alternativna rešenja za testiranje
uzoraka iz šarži. www.fossanalytics.com/en/products/meatscan