produkti naslovna

Multimetar Orion Star A329 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može se očitati pH, ISE, provodljivost, rastvoreni kiseonik (DO) i temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Published in Konduktometri

Multimetar Orion Star A329 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može se očitati pH, ISE, provodljivost, rastvoreni kiseonik (DO) i temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Multimetar Orion Star A329 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može se očitati pH, ISE, provodljivost, rastvoreni kiseonik (DO) i temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Multimetar Orion Star A326 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može očitati pH vrednost, mV, RMV, DO (rastvoreni kiseonik), temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Multimetar Orion Star A325 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može se očitati pH vrednost, mV, RM, ili provodljivost, TDS, salinitet, temperatura (° C ili ° F) ili svi rezultati odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Published in Konduktometri

Multimetar Orion Star A216 je pravi izbor za sve laboratorije. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može očitati pH vrednost, mV, RMV, DO (rastvoreni kiseonik), temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme ,datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Slušalice se mogu povezati preko adaptera ili baterija (vek 800 časova).

Multimetar Orion Star A215 je pravi izbor za sve laboratorije. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem mogu se očitati pH vrednost, mV, RMV, ili provodljivost, TDS, salinitet, temperatura (° C ili ° F) ili sve rezultati odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum ,ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Slušalice se mogu povezati preko adaptera ili baterija (vek 800 časova).

Published in Konduktometri

Multimetar Orion Star A329 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može očitati pH, ISE, provodljivost, rastvoreni kiseonik (DO) i temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Published in PH metri

Multimetar Orion Star A326 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može očitati pH vrednost, mV, RMV, DO (rastvoreni kiseonik), temperaturu (° C ili ° F) ili sve rezultate odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Published in PH metri

Multimetar Orion Star A325 je pravi izbor za obavljanje merenja na terenu. Ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i može se očitati pH vrednost, mV, RM, ili provodljivost, TDS, salinitet, temperatura (° C ili ° F) ili svi rezultati odjednom. Dodatne korisne informacije obuhvataju stanje elektroda, vreme, datum, ID uzorka, korisnički ID i baždarenje. Snaga može da se napaja preko baterija (vek trajanja 800 časova) ili preko adaptera (opciono).

Published in PH metri
Strana 1 od 7