produkti naslovna

Infratec ™ 1241 služi za automatsku, brzu i preciznu analizu celih zrna žitarica i parametara kvaliteta brašna.

Infratec ™ 1241 radi na principu NIR (Near Infrared Reflectance) kod kojeg se površina uzorka osvetljava svetlošću talasne dužine koja je je u bliskoj infracrvenoj oblasti. Na ovaj način se mogu odrediti veliki broj parametara (vlaga, proteini, ulje, skrob, itd.). Princip merenja zasniva se na činjenici da parametri kao što su vlaga, proteini i masnoće apsorbuju elektromagnetno zračenje u bliskom infracrvenom opsegu spektra. Uređaj radi u opsegu talasnih dužina od 570 - 1100 nm (standard iz 2007) pa otvara mogućnost merenja boje i parametara koji su povezani sa bojom uzoraka. Ugrađena ćelija za više vrsta žitarica automatski se podesi na odgovarajuću talasnu dužinu odgovarajuće aplikacije i eliminiše vreme, trud i rizik od greške vezane za ručno podešavanje ovih parametara.

Karakteristike i prednosti

• Jedinstvene kalibracije vrhunskih performansi, ANN kalibracije tipa Veštačke neuronske mreže

• Skenirajuća spektroskopija visokih performansi. Robustan aparat visoke ponovljivosti merenja

• Stvarno kalibracija koja se može koristiti odmah. Smanjuje operativne troškove

• Automatska ćelija za žitarice koja štedi vreme i eliminiše ljudske greške

• Tačnost merenja nezavisna od temperature uzorka

• Sposobnost merenja uzoraka visoke vlažnosti i veliki broj aplikacija

• Datalogger / Datalink za lak transfer rezultata u operativni sistem LIMS

• Daljinsko upravljanje i automatizacija analiza

• Modul za transport uzoraka za mernje tečnosti, uzoraka velike vlažnosti i uzoraka male zapremine

• Modul za brašno za merenje parametara u brašnu, grizu, sojinoj sačmi i u drugim uzorcima

 

 

InfraXact™ je analizator nemlevenih i mlevenih uzoraka u hrani i u njihovim sastojcima a može da analizira parametre poput proteina, masti, vlage i celuloze.

InfraXact™ poseduje monohromator visokih performansi, baziran na NIR refleksiji i transmisiji u spektralnom opsegu talasnih dužina od 570 - 1850 nm.

InfraXact™ radi preko ISIScan programa. ISIScan je rutinski program, lako razumljiv, koji podržava najnovije tehnologije kalibracija uz napredne izveštaje i mogućnost razmene podataka. Instrument zahteva minimalno održavanje i jednostavnu obuku korisnika. Rad sa instrumentom je jednostavan: stavi se posuda za uzorak na mesto držača čaše, zatvori se poklopac i analiza počinje automatski. Da bi se obezbedio optimalna količina uzorka i da bi se dobili najbolji rezultatai, dizajniran je veliki broj različitih tipova čaša koje mogu da se koriste. InfraXact™ može biti smešten na bilo kom mestu i sa instrumentm može raditi i manje školovan operater, a da se zadrži visoka preciznost. Umrežavanje InfraXact™ instrumenata je podržano preko RINA programa. 

 Karakteristike i prednosti

• Robustan dizajn – visoka pouzdanost

• Lak za korišćenje – nezavistan od greške operatora

• Brzi rezultati – rezultati za manje od minute

• Bez pripreme uzorka za većinu proizvoda – smanjuje greške operatora i povećava broj analiza

• Značajno poboljšan prenos – iste kalibracije se mogu koristiti na više instrumenata

• Automatska identifikacija uzorka – inteligentna čaša za uzorke osigurava nezavisnost podataka 

• LIMS kompatibilnost – automatizovani podatci ulaz/izlaz u skladu sa QC sistemom

• Dizajniran za upotrebu u laboratoriji ili at-line

InfraXact™ je analizator nemlevenih i mlevenih uzoraka u hrani i u njihovim sastojcima a može da analizira parametre poput proteina, masti, vlage i celuloze. 

InfraXact™ poseduje monohromator visokih performansi, baziran na NIR refleksiji i transmisiji u spektralnom opsegu talasnih dužina od 570 - 1850 nm.

InfraXact™ radi preko ISIScan programa. ISIScan je rutinski program, lako razumljiv, koji podržava najnovije tehnologije kalibracija uz napredne izveštaje i mogućnost razmene podataka. Instrument zahteva minimalno održavanje i jednostavnu obuku korisnika. Rad sa instrumentom je jednostavan: stavi se posuda za uzorak na mesto držača čaše, zatvori se poklopac i analiza počinje automatski. Da bi se obezbedio optimalna količina uzorka i da bi se dobili najbolji rezultatai, dizajniran je veliki broj različitih tipova čaša koje mogu da se koriste. InfraXact™ može biti smešten na bilo kom mestu i sa instrumentm može raditi i manje školovan operater, a da se zadrži visoka preciznost. Umrežavanje InfraXact™ instrumenata je podržano preko RINA programa. 

Karakteristike i prednosti

• Robustan dizajn – visoka pouzdanost

• Lak za korišćenje – nezavistan od greške operatora

• Brzi rezultati – rezultati za manje od minute

• Bez pripreme uzorka za većinu proizvoda – smanjuje greške operatora i povećava broj analiza

• Značajno poboljšan prenos – iste kalibracije se mogu koristiti na više instrumenata

• Automatska identifikacija uzorka – inteligentna čaša za uzorke osigurava nezavisnost podataka 

• LIMS kompatibilnost – automatizovani podatci ulaz/izlaz u skladu sa QC sistemom

• Dizajniran za upotrebu u laboratoriji ili at-line

 

Infratec ™ 1241 služi za automatsku, brzu i preciznu analizu celih zrna žitarica i parametara kvaliteta brašna.

Infratec ™ 1241 radi na principu NIR (Near Infrared Reflectance) kod kojeg se površina uzorka osvetljava svetlošću talasne dužine koja je je u bliskoj infracrvenoj oblasti. Na ovaj način se mogu odrediti veliki broj parametara (vlaga, proteini, ulje, skrob, itd.). Princip merenja zasniva se na činjenici da parametri kao što su vlaga, proteini i masnoće apsorbuju elektromagnetno zračenje u bliskom infracrvenom opsegu spektra. Uređaj radi u opsegu talasnih dužina od 570 - 1100 nm (standard iz 2007) pa otvara mogućnost merenja boje i parametara koji su povezani sa bojom uzoraka. Ugrađena ćelija za više vrsta žitarica automatski se podesi na odgovarajuću talasnu dužinu odgovarajuće aplikacije i eliminiše vreme, trud i rizik od greške vezane za ručno podešavanje ovih parametara.

Broj analiza može biti proširena sa opcionim modulima:

• Test Weight Modul za merenje hektolitarske mase

• Modul za transport uzoraka za mernje tečnosti, uzoraka velike vlažnosti i uzoraka male zapremine

• Modul za brašno za merenje parametara u brašnu, grizu, sojinoj sačmi i u drugim uzorcima