produkti naslovna

Infratec ™ Sofia služi za automatsku, brzu i preciznu analizu celih zrna žitarica.

Infratec ™ Sofia је robustan analizator koji je lak za upotrebu i daje tačne rezultate merenja zrna žitarica. Podatci dobijeni na ovaj način omogućavaju poljoprivrednicima da donesu odlku kada je najbolje vreme da se izvrši berba i kasnije prodaja žitarica. Merenja su veoma jednostavna, tačna i dobijeni rezultati su pouzdani. Rezultati merenja se dobijaju u manje od 3 minute. Prenosni analizator može da radi pri naponu od 240VAC ili na12VDC. Napravljen je za rad toplom, u veoma prašnjavim uslovima kakvi su uslovi prilikom berbe. Nije potrebno mlevenje uzoraka niti bilo kakva priprema istih. Kalibracije za pšenicu i ječan se dobijaju u kompletu sa instrumentom a kalibracije za druge žitarice su na raspolaganju opciono. Kalibracije za druge žitarice se stalno razvijaju. Infratec ™ Sofia је u potpunosti usklađena i kalibrisana u skladu sa Infratec ™ 1241 analizatorom žitarica. Zvaničan je sistem koji koriste otkupljivači i trgovci žitaricama pri plaćanju u Australiji i širom sveta.

Karakteristike i prednosti

• Tačno i pouzdano analizira zna žitarica

• Rezultati usklađeni sa Infratec ™ 1241 analizatorom žitarica za otkupljivače i trgovce žitaricama

• Kompaktan, prenosni uređaj, spreman za upotrebu na terenu

• Brzo i lako dobijanje rezultata u manje od 3 minuta

• Analiza celih zrna –mlevenja zrna nije potrebno

• Poseduje kalibracije za proteine i vlagu za pšenicu i ječam

• kalibracija za druge žitarice je na raspolaganju, opciono

utorak, 05 novembar 2013 13:58

Analizator hrane InfraXact™ (FOSS)

InfraXact™ je analizator nemlevenih i mlevenih uzoraka u hrani i u njihovim sastojcima a može da analizira parametre poput proteina, masti, vlage i celuloze. 

InfraXact™ poseduje monohromator visokih performansi, baziran na NIR refleksiji i transmisiji u spektralnom opsegu talasnih dužina od 570 - 1850 nm.

InfraXact™ radi preko ISIScan programa. ISIScan je rutinski program, lako razumljiv, koji podržava najnovije tehnologije kalibracija uz napredne izveštaje i mogućnost razmene podataka. Instrument zahteva minimalno održavanje i jednostavnu obuku korisnika. Rad sa instrumentom je jednostavan: stavi se posuda za uzorak na mesto držača čaše, zatvori se poklopac i analiza počinje automatski. Da bi se obezbedio optimalna količina uzorka i da bi se dobili najbolji rezultatai, dizajniran je veliki broj različitih tipova čaša koje mogu da se koriste. InfraXact™ može biti smešten na bilo kom mestu i sa instrumentm može raditi i manje školovan operater, a da se zadrži visoka preciznost. Umrežavanje InfraXact™ instrumenata je podržano preko RINA programa.

At-line merenja

InfraXact™ PRO model je otporan na prašinu i vlagu i ispunjava IP65 uslov. Sa uređajem se upravlja preko kompjutera koji je ugrađen ekranom osetljivim na dodir. InfraXact™ LAB model se u svakom trenutku može nadograditi na InfraXact™ PRO model.

Analize u bliskoj IC oblasti napreduju. Sa FOSS NIRS™ DS2500 analizatorom napravljen je korak napred ka vrhunskim performansama. Kombinuje visoku tačnost u širokom opsegu od 400 do 2500 nm sa punom kompatibilnošću sa postojećim rešenjima FOSS-a. Dizajniran je za upotrebu u laboratoriji, u mlinovima,  NIRS™ DS2500 je idealan za:

• Rutinske kontrole ulaznih sirovina i njihov optimalan unos

• Rutinske kontrole proizvodnje za poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti

• Praćenje različitih kontrolnih parametara u finalnom proizvodu

NIRS™ DS2500 koristi veoma preciznu NIR tehnologiju koja daje najbolje rezultate u celom opsegu talasnih dužina od 400 do 2500 nm. Bez obzira na to da li se meri vlaga, masti i proteini ili znatno zahtevniji parametri poput amino kiselina, pepla, celuloze, zahvaljujući NIRS™ DS2500 dobijamo precizne rezultate u okviru jednog minuta. Sa instrumentom koji je ovih osobina dobijate najviši nivo kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnje.

NIRS™ DS2500 je prekalibrisan sa globalnim kalibracijama sa najčešćim tipovima hrane i hrane za životinje i 100% je kompatibilan sa rešenjima FOSS NIRSystem II i FOSS XDS instrumentima. Njegova kompatibilnost se ogleda u tome što je moguće direktan prenos podataka sa NIRSystem II i FOSS XDS bez gubitka performansi. 

Kad je uređaj fabrički standardizovan kao što je to NIRS™ DS2500 , veoma je lak za upotrebu. U završnoj fazi proizvodnje se temeljno kontrolišu intenzitet svetlosti, širina linije i preciznost određivanja talasne dužine kako bi se osigurala potpuna tačnost merenja instrumenta. Osim te kontrole, kad se instrument počne da koristi u svakodnevnoj upotrebi, ugrađeni merni standardi pomažu u kontrolisanju instrumenta da ne dođe do odstupanja tokom vremena. Ovim se obezbeđuje isti odziv između različitih instrumenata i na taj način je lako dodati novi instrument i pustiti ga u rad. Više instrumenata lako mogu da koriste iste kalibracije bez ikakvih modifikacija. 

NIRS™ DS2500 zadržava visoke performanse čak i pri najtežim uslovima proizvodnje. Robustan, lak za korišćenje, poseduje IP 65 sertifikat, izdržava sve uslove vlage, prašine i temperaturnih oscilacija. Ovaj visok stepen čvrstine čini NIRS™ DS2500, pogodan za at-line upotrebu u bilo kom proizvodnom pogonu

NIRS™ DA1650 koristi NIR (blisko infracrvenu oblast) tehnologiju kako bi dobili veliku preciznost NIR analiza u manjim laboratorijama i u mlinovima. Lako se instalira i još lakše koristi, nudi visoku preciznost analiza za sve glavne parametre kao što su masti, proteini i vlaga. Ovo ga čini idealnim za:

• Rutinsku kontrolu standardnih parametara kod ulaza sirovina, npr. Proteina, masti, vlage za širok spektar uzoraka

• Rutinsku kontrolu proizvodnje za poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti

• Monitoring kvaliteta finalnog proizvoda

Dizajniran da zadovolji manje pogone za proizvodnju hrane, NIRS™ DA1650  je vrlo precizan, jednostavan za korišćenje i cenovno efikasan. Ovaj precizni instrument zahteva kratku obuku za rad i daje rezultate parametara preko NIR analiza u manje od jedne minute. Njegova različitost, dozvoljava korišćenje uređaja u svim fazama proizvodnje kako bi odmah poboljšali profitabilnost u Vašoj fabrici. Bilo da želite da proverite unos materijala u proizvodnju (cena), ili da napravite optimalnu procenu u proizvodnji, do kontrole finalnog proizvoda, NIRS™ DA1650 je pravi instrument za to.

Za razliku od dugotrajnih standardnih analiza mokre hemije, ovaj analizator daje rezultate analize svih glavnih parametara u hrani i usastojcima hrane brzo, efikasno i precizno.  Instrument može da izvrši analizu različitih vidova uzoraka, mlevenih, nemlevenih u vidu kuglica (peleta). 

utorak, 05 novembar 2013 13:05

Mlin 1095 Knifetec™ (FOSS)

Brza priprema masnih, vlažnih i celuloznih uzoraka

Knifetec™ mlin je namenjen za pripremu za analizu punomasnih uzoraka, uzoraka visoke vlažnosti i vlaknastih uzoraka. Uljarice, pripremljena hrana, proizvodi od mesa, voće, povrće, žitarice, semenke i uzorci hrane su primeri pogodni za rad na ovom mlinu. Rotor visoke brzine i tajmer omogućuju reproduktivnu pripremu uzorka vremenom. Uobičajno vreme pripreme uzorka je od 2 do 10 sekundi. Sigurnosni prekidač koji se nalazi na poklopcu sprečava slučajan rad mlina kada poklopac nije na mestu, kad je sklonjen sa mlina. Knifetec™ poseduje opciju hlađenja komore, čime postoji mogućnost povezivanja mlina na hladnu vodu ili na drugi laboratorijski uređaj za hladjenje. Uzorci koji poseduju visok nivo masti imaju tendenciju da se lepe po zidovima komore, što hlađenje sprečava i na taj način je sprečena homogenizacija. Celulozni uzorci mogu generisati toplotu prilikom mlevenja. Koristeći opciju hlađenja prevazilaze se oba problema, obezbeđuje zadovoljavajući pripremljeni uzorak. Poklopac koji se u potpunosti skida i nož (rotor) koji se takođe skida omogućava lako čišćenje između uzoraka. Ovo štedi značajnu količinu vremena u odnosu na druge tehnike. Integrisani sistem naginjanja pojednostavljuje pražnjenje i čišćenje. Dizajn 1095 obezbeđuje brzu, reproduktivnu i bezbednu pripremu.

Karakteristike: 

20 000 rotacija sečiva za brzo mlevenje

Kontrola vremena

Veličina uzorka do 100 ml početne zapremine

Hlađenje vodom

Sigurnosni prekidač koji zaustavlja rotor u manje od 1 sekunde

 

Prednosti: 

Integrisan sistem naginjanja, poklopac i nož (rotor) se može skinuti radi lakšeg čišćenja

Opcija hlađenja posude smanjuje prijanjanje uzorka po zidu posude gde se vrši mlevenje

Ne stvara toplotu, što ga čini pogodnim za uzorke kojima se određuje vlaga

utorak, 05 novembar 2013 13:03

2094 and 2096 Homogenizatori (FOSS)

2094 i 2096 Homogenizatori su dizajnirani za kvašenje i homogenizaciju uzoraka koji poseduju različite visoke vrednosti vlage, veoma masnih uzoraka i celuloznih uzoraka. Primeri aplikacija uključuju: smanjenje veličine stočne hrane i suve hrane i hemijskih proizvoda; homogenizacija mesa, ribe, voća, povrća, pripremljenih namernica (kao što su pica, pite od mesa i smrznutih porcija) hemijskih i farmaceutskih jedinjenja. Homogenizator može da čak i smrznutu hranu, homogenizuje u kratkom vremenskom periodu, dobijajući na taj način, precizne analize nestabilnih sastojaka kao što su vitamini. Ponovljivi stepen homogenizacije se postiže mešanjem koje se pravi ugaonim noževima. Homogenizacija se ostvaruje kroz visoku brzinu u kombinaciji sa akcijom snažnog sečenja. Ugaoni nož prouzrokuje vertikalni protok i olakšavaju brzu i temeljnu homogenizaciju. Kompletna homogenizacija se postiže od 20 do 60 sekundi. Magnetni poklopac, sprečava rad 2094 i 2096 i on je ustvari prekidač koji dozvoljava rad mlinu tek kad je zaključan. 2094 i 2096 Homogenizatori, isporučuju se sa višenamenskim sečivom u vidu mikro-zuba. Dodatno, kod oba homogenizatora postoji mogućnost da se nabave činije od Ekstra nerđajućeg čelika i glatki noževi.  Kod 2096 dostupan je u nabavci i zapečeni nož. 

utorak, 05 novembar 2013 13:01

Mlin Cyclotec™ 1093 (FOSS)

Dobri rezultati analiza počinju od pripreme uzoraka. Greške koje potiču od analitičkih instrumenata su male u odnosu na greške koje potiču od pripreme uzoraka. Loše pripremljeni uzorci, automatski dovode do velikih analitičkih grešaka. Laboratorijski mlinovi su toliko važni, da ga FOSS Tecator smatra kao jedna od karika u lancu analize. Zato su razvijeni različiti tipovi mlinova kako bi se postigli najbolji analitički rezultati. Oni su pogodni za korišćenje kako za pripremu uzoraka za tradicionalnu mokru hemiju, tako i za NIR / NIT analize, kako bi se postigla velika ponovljivost i reproduktabilnost analiza.

Cyclotec™ mlin je namenjen za brzo uniformno mlevenje raznih tiova hrane, žitarica, lišća, itd. Kao i za mlevenje hemikalija, farmaceutskih i sličnih proizvoda. Učinak mlevenja uzorka je potpun. Zbog svog jedinstvenog dizajna, Cyclotec™ melje uzorke velikom brzinom, tako što uzorak pada unutar brusnih površina a nakon toga uzorak prolazi kroz fina sita. Velika količina vazduha, obezbeđuje samočišćenje i minimalan porast temperature pri radu. Ceo uzorak može biti samleven sa minimalnom količinom kontaminacije. Termalna degradacije je minimalizovana kako bi se dobili precizniji rezultati analize. Cyclotec™ nudi brzu i odličnu pripremu uzoraka za razne analitičke tehnike, npr. Kjeldahl, IC Refrakcije, direktne destilacije, za analizu sirove celuloze i ekstrakcije. 

Karakteristike: 

Velika brzina mlevenja, 4 grama po sekundi 

Podesiva veličina čestica

Nizak nivo buke (75 dBA)

Prednosti: 

Nema termičke degradacije uzorka

Čestice uniformne veličine

Lako rukovanje uzorcima

Visoki stepen bezbednosti rukovanja

Nije potrebno neko veće održavanje

Preporučen od strane Kanadske komisije za žitarice za NIR analize

Odobren od strane AOAC pri NIR analizama (4.2.1016. Ed.)

utorak, 05 novembar 2013 12:57

Mlin Cemotec™ 1090 (FOSS)

Dobri rezultati analiza počinju od pripreme uzoraka. Greške koje potiču od analitičkih instrumenata su male u odnosu na greške koje potiču od pripreme uzoraka. Loše pripremljeni uzorci, automatski dovode do velikih analitičkih grešaka. Laboratorijski mlinovi su toliko važni, da ga FOSS Tecator smatra kao jedna od karika u lancu analize. Zato su razvijeni različiti tipovi mlinova kako bi se postigli najbolji analitički rezultati. Oni su pogodni za korišćenje kako za pripremu uzoraka za tradicionalnu mokru hemiju, tako i za NIR / NIT analize, kako bi se postigla velika ponovljivost i reproduktabilnost analiza. 

Cemotec™ mlin je specijalno dizajniran za mlevenje uzoraka žitarica i semenih uzoraka bez gubitka vlage. Ovo je ustvari, odličan mlin za pripremu svih vrsta uzoraka gde su zahtevi u vezi finoće i uniformnosti veličine čestica umereni. Cemotec™ radi po oprobanom i proverenom sistemu mlevenja uzoraka između dva diska, gde je jedan stacionaran, a drugi se okreće. Kad uzorak padne na stacionaran disk, biva slomljen drugim rotacionim između diskova. Rastojanje između diskova se lako podešava preko označenog šrafa za kontrolu finoće mlevenog uzorka. Cemotec™ radi tiho i efikasno i na relativno malim brzinama. Količina mlevenja je oko 3 grama po sekundi. Mala brzina uslovljava nizak nivo buke, a prašina se efikasno skuplja između izlaza i posude za skupljanje uzorka.

Karakteristike: 

Pouzdan za rad po klasičnim principima 

Podesiva veličina čestica

Nizak nivo buke

 

Prednosti: 

Nema gubitka vlage

Zvanično odobren od strane Švedskog nacionalnog odbora poljoprivrede za pripremu uzoraka pre analiza merenja vlage

Nema potrebe za većim održavanjem

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina.

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda.

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate nezavisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Destilaciona jedinica Kjeltec™ 8100 pruža jednostavno i pouzdano rešenje za bezbednu polu-automatske destilaciju. Daje mogućnost pravljenja pred-programa baznih dodataka i vremena destilacije, što prouzrokuje tačne rezultate, nezavisne od operatora. Tačne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena pre uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimizovanih aplikacija. Zastoji i servisi su smanjeni upotrebom pri radu odgovarajućih hemikalija. Rutinsko održavanje je preporučeno od strane proizvođača opreme u skladu sa GLP (dobrom laboratorijskom praksom). 

Karakteristike i prednosti: 

• Automatsko razblaživanje, alkalni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, obezbeđuju jednostavnost upotrebe

• Promenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primene rada različitih isparljivih jedinjenja

• Zvanična i tačna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za bezbednu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vek trajanja instrumenta

 

Standardna oprema za tačno, bezbedno i lako ODREĐIVANJE proteina.

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i azota po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za prečišćavanje otpadnih voda.

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate nezavisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

Automatska destilaciona jedinica Kjeltec™ 8200 pruža jednostavno i pouzdano rešenje za bezbedne destilacije. Tačne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava bezbednost procedurom mešanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razblaženjem uzoraka pre destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje sa vrućim reagensima nakon destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena pre uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimizovanih aplikacija. Kjeltec™ 8200 pruža mogućnost nadogradnje sistema do Kjeltec™ 8400 destilatora u skladu sa rastom Vašeg posla. Takođe postoji mogućnost dodatka autosemplera sa 20 ili 60 mesta čime se dobija potpuno nezavistan automatski rad nezavistan od operatera. 

Karakteristike i prednosti: 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razblaživanje uzoraka, alkalni i prijemni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, obezbeđuju jednostavnost upotrebe

• Promenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primene rada različitih isparljivih jedinjenja

• Zvanična i tačna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za bezbednu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Temperaturna kontrola destilata radi doobijanja tačnih rezultata

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vek trajanja instrumenta

• Mogućnost modularnog proširenja na alalizator i autosempler

Strana 1 od 6