produkti naslovna

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama

Fibertec E ™ omogućava brz i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakana u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama

FiberCapTM 2021/2023 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka sa niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobijeni korišćenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

FiberCapTM 2021/2023 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka sa niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobijeni korišćenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.

 

Published in Fibertec

U Fossu je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama

Fibertec E ™ omogućava brz i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakana u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.

 

Published in Fibertec

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

Sistem Fibertec ™ 2010 (poluautomatski) i Fibertec ™ M6 (manuelni) koriste se za analizu vlakana u skladu sa Weende i van Soest standardnim metodama. Pojedinačna ili sekvencijalna ekstrakcija obuhvata kuvanje, pranje i filtraciju i sprovodi se pod kontrolisanim i ponovljivim uslovima.

 

Published in Fibertec
sreda, 13 februar 2013 13:43

Jedinica za hidrolizu Soxcap 2047 (FOSS)

Za određivanje ukupne masti potrebno je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SokcapTM 2.047 jedinica. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap filteru, koji su u postupku zaštite patenata i njegova sposobnost da tokom hidrolize zadrži masti, dok se tokom procesa ekstrakcije oslobađaju. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru, koji sprečava pogrešne rezultate

Published in Soxhlet

Soxtec 2045 je ekonomičan sistem sa dva mesta. Za brze i pouzdane analize rastvorljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizovane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu sa priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36).Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji sprečava pogrešne rezultate.
Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  rastvorljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka pre GC, HPLC analiza. U poređenju sa konvencionalnim Sokhlet postupkom vreme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja rastvarača je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu porediti, kako u pogledu tačnosti, tako i ponavljanja.

Ovi sistemi takođe pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcione jedinice koja se instalira, grejna ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. Sa dual temperaturnim senzorima temperatura grejne ploče ne može da pređe zadatu temperaturu i ne može doći do paljenja rastvarača.

Published in Soxhlet

AVTOMATIZIRANI SISTEMI ZA DOLOČANJE MAŠČOB V SKLADU S STANDARDNIMI METODAMI.
Soxtec 2043 je ekonomičan sistem sa šest mesta. Za brze i pouzdane analize rastvorljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizovane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu sa priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji sprečava pogrešne rezultate

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  rastvorljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka pre GC, HPLC analiza. U poređenju sa konvencionalnim Sokhlet postupkom vreme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja rastvarača je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu porediti, kako u pogledu tačnosti, tako i ponavljanja.

Ovi sistemi takođe pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcione jedinice koja se instalira, grejna ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. Sa dual temperaturnim senzorima temperatura grejne ploče ne može da pređe zadatu temperaturu i ne može doći do paljenja rastvarača

Published in Soxhlet

Automatizovano određivanje masti u skladu sa standardnim metodama.
Soxtec 2055 je poluautomatski sistem. Za brze i pouzdane analize rastvorljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizovane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu sa priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji sprečava pogrešne rezultate.

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  rastvorljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka pre GC, HPLC analiza. U poređenju sa konvencionalnim Sokhlet postupkom vreme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja rastvarača je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu porediti, kako u pogledu tačnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak rastvarača, i u poslednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grejne ploče, što sprečava oksidaciju masti.

Ovi sistemi takođe pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcione jedinice koja se instalira, grejna ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. Sa dual temperaturnim senzorima temperatura grejne ploče ne može da pređe zadatu temperaturu i ne može doći do paljenja rastvarača.

 

Published in Soxhlet

Automatizovano određivanje masti u skladu sa standardnim metodama.

Soxtec 2050 je potpuno automatizovan sistem. Za brze i pouzdane analize rastvorljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizovane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu sa priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rešenje koje daje rezultate u skladu sa zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prenosa uzorka sa minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji sprečava pogrešne rezultate.

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  rastvorljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka pre GC, HPLC analiza. U poređenju sa konvencionalnim Sokhlet postupkom vreme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja rastvarača je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu porediti, kako u pogledu tačnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak rastvarača, i u poslednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grejne ploče, što sprečava oksidaciju masti.

Ovi sistemi takođe pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcione jedinice koja se instalira, grejna ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. Sa dual temperaturnim senzorima temperatura grejne ploče ne može da pređe zadatu temperaturu i ne može doći do paljenja rastvarača.

 

Published in Soxhlet